skip to Main Content

Selekcija Projekata

Od 1989. do 2005. godine Stanislav Sharp (Djordje Milekić) kao kreativni direktor Umetničke grupa FIA sa partnerkom Nadom Ray (Rajičić), samostalno i u saradnji  sa institucijama, posebno sa  Muzejem primenjene umetnosti, Kulturnim centrom Beograda i mnogim saradnicima, realizuje brojne projekte iz kulture i angažovanih kampanja medju kojima se izdvajaju:

  • FOTOGRAFIA, projekat obeležavanja 150. godišnjice otkrića fotografije u Srbiji, 1989-1991.
  • Muzej fotografije, inicijativa za otvaranje, oglasi, posteri Ona živi na ulici, Tika-Taka, časopis i kalendar L’impossible, 1989-1994.
  • Fotopolis, radionica i izložba, Muzej primenjene umetnosti, 1989.
  • L’impossible, unikatni časopis za fotografiju, 1990-1992.
  • Nemoguće-Dosta, antiratna kampanja, izložba, proizvodni program, 1992.
  •  Zašto ste slepi, Zdravo je piti električno mleko,  awareness kampanje, 1992.
  • Štamparija Publikum, branding, vizuelni identitet i marketing projekti; Per-su, 100% štampa, Kal-Ekspo i drugi, 1993-2000.
  • Publikum kalendar nove umetnosti, 1993-2008.
  • Zajedno, štampani materijali izborne kampanje opozicije, 1996.
  • Proizvodni program inspirisan srpskim nadrealizmom i zenitizmom za Kulturni centar Beograda, 1992-2000.
Back To Top