skip to Main Content

Dogadjanje Naroda

Miting na beogradskom ušċu 1988. godine sa preko milion ljudi bio je podrška politici Slobodana Miloševića i raspadu Jugoslavije.

Umesto da snima miting na klasičan, reporterski način Sharp se odlučuje za ruski, plastični foto aparat Holga i dugu ekspoziciju dajući svoj umetnički komentar dogadjanju naroda.

Back To Top