skip to Main Content

"Streljanje" Fotoaparatom

Karakteristika mnogih radova Stanislava Sharpa da je često koračao ispred svoga vremena gotovo predoseċajuċi promene koje su dolazile.

U jesen 1988. članovi slovenačke rok grupe Demolition Group simbolično su “streljani” Sharpovim fotoaparatom ispred zida lokalne crkve u mestu Mrtvice, na granici izmedju Slovenije i Hrvatske.  Medju članovima rok grupe i tima okupljenog oko projekta bili su zastupljeni Hrvati, Srbi i Slovenci.

Back To Top