skip to Main Content

Mugshots

Na otvaranju izložbe Nikole Vuča, pripadnika beogradskog nadrealističkog pokreta 30tih godina prošlog veka, Sharp snima portrete posetioca kao mug~shot zatvorenika koji zatvaranjem očiju pokazuju da ne žele da gledaju u budućnost i ono šta ona donosi.

Ovaj foto-performans je izveden u Muzeju primenjene umetnosti, nedelju dana pre prvih masovnih demonstracija protiv Slobodana Miloševića 9. marta 1991 u Beogradu.

Srdjan-Šaper-Mug-Shot ©Stanislav Sharp (Djordje Milekic)
Srdjan Šaper Mug Shot ©Stanislav Sharp
Kujucev-Mug-Shot ©Stanislav Sharp (Djordje Milekic)
Aleksandar Kujucev Mug Shot ©Stanislav Sharp
Markovic-Mug-Shot ©Stanislav Sharp (Djordje Milekic)
Dragoslav Markovic Mug Shot ©Stanislav Sharp
Goran Basarić, Mugshot ©Stanislav Sharp
Ljilja Biuković, Mugshot ©Stanislav Sharp
Darka Radosavljević, Mugshot ©Stanislav Sharp
Milena Dragičević Šešić, Mugshot ©Stanislav Sharp
Aleksandar Ganić, Mugshot ©Stanislav Sharp
Nebojša Krstić, Mugshot ©Stanislav Sharp
Sale Stanković, Mugshot ©Stanislav Sharp
Dragan Tanasijević, Mugshot ©Stanislav Sharp
Ida Teodosijević, Mugshot ©Stanislav Sharp
Borut Vild, Mugshot ©Stanislav Sharp
Back To Top