skip to Main Content

Fobjekti (Foto-Objekti)

Sharp preko fobjekata istražuje “treću” dimenziju fotografije. Komadi drveta, metal, tekstil preradjuju se da bi se od njih napravio odgovarajući predmet koji će uramiti ili upotpuniti fotografiju. Konačni proizvod je jedinstveno delo koje se najlakše može razumeti ako se posmatra kao skulptura.

Zid Agnosticizma MMI (160cmx180cmx30cm) ©Stanislav Sharp

U okolnistima koje su vladale početkom 90tih – ratno okruženje, hiper inflacija, oskudica, crna berza, Stanislav Sharp sa U.G. FIA i saradnicima je formulisao platforme Minus je Plus i Made in Serbia.  Nasuprot trendu da se imitira sve što dolazi sa zapada, kako u umetnosti tako i u životu, oni su reciklirali odbačene predmete i time dali primer kako negativni uslovi i okolnosti mogu da se pretvore u nešto originalno i pozitivno. Na mnogim fobjektima su iscrtavali ornamente i simbole koji su krasili srpske srednjovekovne manastire.

Fobjekt "L'Impossible" (160x280x50cm) ©Stanislav Sharp
Fobjekt "Tabula Rasa" (70x206x50cm) ©Stanislav Sharp
Fobjekt "M'Vraua" (100x100cm) ©Stanislav Sharp
Fobjekt "Jutarnja šetnja" (57x150x50cm) ©Stanislav Sharp
Fobjekt "Autoportret" (50x66cm) ©Stanislav Sharp
Fobjekt "Čari automatizma" (50x132cm) ©Stanislav Sharp
Fobjekt "Najlepše je još u Nadi" (60x125cm) ©Stanislav Sharp
Fobjekt "Djiha, djiha, četir noge (58x88cm) ©Stanislav Sharp
Fobjekt "Pejsaž" (95x76cm) ©Stanislav Sharp

Fotografije fobjekata: Goran Basarić (postavka u Galeriji Sebastian).

Mnogobrojni autori i saradnici su učestvovali u dvogodišnjem procesu osmišljavanja i realizacije fobjekata: Nada Ray (Rajičić), Milanka Todić, Marko Bjelanović, Robert Julher, Aleksandar Stanković Sale, Vladimir Milojević Vlatron, Milan i Uroš Tepavac, Isak Aslani, Goran Basarić. 

Back To Top