skip to Main Content

Modni Šarm Detalja

Editorijal za magazin Svijet 1988. godine. Sharp primenjuje originalnu kombinaciju crno-belih printova modela u prirodnoj veličini na koje postavlja modne detalje i presnimava na kolor slajdove.

Back To Top